หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานขนส่งสาขา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ ๑๗ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานขนส่งสาขา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานขนส่งสาขา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ ๑๗ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

        ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานขนส่งสาขา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตเสื้อและหมวกแก๊ป

เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อและหมวกแก๊ปตามโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ

รายการแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารและอาคารที่พักผู้สอบขับรถ

รายการแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารและอาคารที่พักผู้สอบขับรถ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์(สร้างอาคารที่พักผู้สอบขับรถและโรงอาหาร)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์(สร้างอาคารที่พักผู้สอบขับรถและโรงอาหาร)

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ในวันที่ 8-20 สิงหาคม 57

1. สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 8 สิงหาคม 57- วันที่ 20 สิงหาคม 57 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ในวันที่ 8-20 สิงหาคม 57

1. สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 8 สิงหาคม 57- วันที่ 20 สิงหาคม 57 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศ เรื่่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปตามโครงการสนามจราจรเยาวชน

doc111

ประกาศ เรื่องรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ เรื่องรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามเอกสารแนบ  เรื่องรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราคาซื้อหมวกนิรภัยภายใต้โครงการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)

สอบราคาซื้อหมวกนิรภัยภายใต้โครงการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกประจำปี 2556

การสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

Untitled-2

การสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ฯ

Untitled-1