หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศ เรื่่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปตามโครงการสนามจราจรเยาวชน

doc111

ประกาศ เรื่องรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ เรื่องรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามเอกสารแนบ  เรื่องรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราคาซื้อหมวกนิรภัยภายใต้โครงการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)

สอบราคาซื้อหมวกนิรภัยภายใต้โครงการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกประจำปี 2556

การสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

Untitled-2

การสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ฯ

Untitled-1